Peter Weber – weitere Bilder der Ausstellung

Museum Ritter Waldenbuch | 22. Mai bis 18. September 2022

Peter Weber: M1‒M5 aus dem 2/3-Schnitt, 1998/2002 (Detail) © VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Foto: Gerhard SauerPeter Weber: Streifendurchdringung FOR10, 2013 © VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Foto: Peter Weber
Peter Weber: Interferenzstufung 8 (rot), 1976/77 © VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Foto: Peter Weber